< Powrót do strony głównej

Kurs pierwszej pomocy – Paweł Jabłoński (20 grudnia 14:30-18:30)

0,00 

Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych czynności niezbędnych do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy dziecku. Uczestnicy po poznaniu minimalnej ilości teorii biorą udział w ćwiczeniach praktycznych, symulacjach, ćwiczeniach na fantomach do resuscytacji.

Tematy poruszane na kursie:
 Zaburzenia przytomności
 Zadławienie u dzieci i dorosłych
 Ocena funkcji życiowych poszkodowanego dziecka
 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka, niemowlęcia, starszego dziecka
 Resuscytacja z użyciem defibrylatora AED
 Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 Postępowanie w przypadku najczęstszych urazów u dzieci: krwotoki, oparzenia, krwawienie
z nosa
 Postępowanie w wypadkach komunikacyjnych
 Ciała obce w nosie, uchu, oku
 Postępowanie z dzieckiem z chorobą przewlekłą: cukrzyca, astma oskrzelowa, epilepsja,
anafilaksja
 Zatrucia
 Utonięcie
 Porażenie prądem i piorunem
 Ukąszenie, użądlenie
 Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy dzieciom
 Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia z
zakresu pierwszej pomocy.

 

Brak w magazynie

Prowadząc_

Paweł Jabłoński