< Powrót do strony głównej

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych zbieranych jest: Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, kod 02-672 Warszawa, wpisana do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346649, posiadającą REGON: 142397527, NIP: 5242713775.

Zbierane informacje

Informacje są zbierane poprzez:

 • wprowadzanie danych w formularzach kontaktowych i ankietach,
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie – „ciasteczek”,
 • gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Cel i zakres zbierania danych

Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie lub wiadomości email:

 • imię i nazwisko
 • imię dziecka
 • data urodzenia dziecka
 • adres email
 • nr telefonu
 • miasto
 • Informacje pomagające w odpowiednim dostosowaniu przesyłanych informacji w stosunku do zainteresowań
 • Informacje dot. powodów, oczekiwań wobec szkoły, podejścia do nurtów pedagogicznych oraz innych informacji związanych z potencjalnym uczęszczaniem dziecka do Liceum w Chmurze
 • Innych informacji dot. dziecka, które mogą być istotne w kontekście zapisania go do Liceum w Chmurze (czy dziecko ma diagnozę lub orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia, czy bierze udział w terapii, jakie ma usposobienie, czy ma szczególne potrzeby rozwojowe)
 • Informacje konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji kadry do Liceum w Chmurze

Strona internetowa liceumwchmurze.pl może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Kontaktowanie się z Tobą w bieżących sprawach, w tym przedstawiania naszych usług i odpowiadania na Twoje pytania. Mamy prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami
 2. Sprawdzanie dopasowanie naszych usług do Twoich potrzeb
 3. Zapraszania Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, przekazywania Ci innych informacji o naszej działalności. Mamy prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami
 4. Bronienia się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową. Mamy prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym [email protected].
 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Strona liceumwchmurze.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych liceumwchmurze.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy.

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. „(„Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie internetowej włączona jest anonimizacja IP, Google wcześniej skróci Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe.

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Oświadczenie o prywatności: http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz Oświadczenie o prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Pliki cookies cele:

 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej
 • analiza korzystania z naszej strony internetowej i jej regularnego ulepszania
 • utrzymanie Twojej sesji,
 • określania Twojego profilu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych liceumwchmurze.pl.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika liceumwchmurze.pl mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.