< Powrót do strony głównej

Zgoda na udział w Konkursie
“Gdybym mógł/mogła zmienić świat, to…”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Gdybym mógł/mogła zmienić świat, to…”, organizowanym przez Fundację Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa.

Rozumiem i akceptuję regulamin tego konkursu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka takich jak: imię, nazwisko, numer klasy, adres email, numer telefonu nazwa miasta i województwa zamieszkania do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie. Zgoda w szczególności obejmuje prawo publikacji imienia, nazwiska, numeru klasy i województwa zamieszkania dziecka, które zostało Finalistą lub Laureatem konkursu na stronie internetowej www.liceumwchmurze.pl i na profilu Liceum w Chmurze oraz Szkoła w Chmurze w serwisie Facebook i Instagram.