< Powrót do strony głównej

Deklaracja form wsparcia dla społeczności Liceum w Chmurze

  Możliwe formy wsparcia dla społeczności Liceum w Chmurze

  Jestem chętny/chętna wspierać w razie potrzeby Liceum w Chmurze w następujących obszarach:

  Tutaj opisz swoje doświadczenie/wiedzę w temacie i doprecyzuj, co możesz robić (np. poprowadzić zajęcia, kurs itp. Jeśli odpłatnie – określ szacunkowy koszt.):

  Pozostałe sposoby wsparcia, które deklaruję w razie zaistnienia potrzeby po stronie społeczności LwC:

  Będziemy wdzięczni za przekazanie 1% podatku (lub jego równowartości) w postaci darowizny dla Fundacji Społeczeństwo (KRS 346649) – dzięki którym możemy fundować stypendia dla uczniów.

  Obowiązek Informacyjny Liceum w Chmurze
  dla osób udzielających wsparcia Liceum w Chmurze

  Kto przetwarza dane?

  Administratorem twoich danych osobowych jest organ prowadzący Liceum w Chmurze – Fundacja Społeczeństwo, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, KRS: 0000346649.

  Dlaczego i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

  Dane osobowe są przetwarzane w celu zgromadzenia informacji dotyczących możliwych form wsparcia od rodziców uczniów dla społeczności Liceum w Chmurze.

  Komu możemy przekazać dane?

  Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług (np. wykonującym profesjonalną obsługę informatyczną) oraz organom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie określonych przepisów w przypadku istnienia wyraźnej podstawy prawnej.

  Jak długo dane będą przechowywane?

  Dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług przez Liceum w Chmurze na rzecz Twojego dziecka oraz dodatkowy okres 6 miesięcy. Okres ten może ulec wydłużeniu ze względu na terminy przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczonych przez Ciebie usług zgodnie z kodeksem cywilnym.

  Jakie masz prawa?

  Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych , żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego.

  Co jeśli nie podam danych lub nie zgodzę się na ich przetwarzanie?

  Niepodanie danych i niewyrażenie przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi dawanie przez Ciebie wsparcia społeczności Liceum w Chmurze.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w poniższej „Deklaracji możliwej pomocy dla społeczności Liceum w Chmurze” przez Fundację Społeczeństwo. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do wycofania zgody.