Nikodem Ciomcia

Nikodem Ciomcia

  • Student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Fizyka
  • Laureat olimpiad i konkursów z fizyki, matematyki i inżynierii.
  • Zdobywał doświadczenie jako pracownik na Politechnice Śląskiej.

Moją pasją jest fizyka kwantowa, z którą wiążę przyszłość. Moje zainteresowania to żeglarstwo, harcerstwo i nurkowanie. Jestem także instruktorem ZHP w Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej.