Anna Jankowska-Dzik

Anna Jankowska-Dzik

  • Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim (j. angielski i j. francuski)
  • Ukończyła kurs tutorski w Instytucie Tutoringu Stosowanego
  • Studentka psychologii na SWPS

Lubię mówić, że jestem człowiekiem od komunikacji, bo to prawda zarówno o pracy lektora, jak i tutora. Najważniejszym narzędziem jest dla mnie rozmowa: to w rozmowie pokazuję, jak działają struktury gramatyczne, w rozmowie odkrywamy, do czego może przydać się to nowe słowo; w rozmowie tutorskiej szukamy natomiast pomysłów, jak sprostać wyzwaniom, zażegnać kryzys czy znaleźć swoją drogę. Kilka lat na Islandii zainspirowało mnie do poszukiwania miejsc, gdzie można wspierać młodych ludzi w rozwoju i towarzyszyć im w stawaniu się w pełni sobą, z jednoczesnym zrozumieniem i poszanowaniem innych. Mam ADHD, co wyklucza nudę na moich lekcjach: staram się, żeby były miniprzygodami, podczas których uczniowie dowiedzą się czegoś zarówno o świecie, jak i o sobie. Staram się być sojusznikiem osób, którym może być w społeczeństwie z różnych powodów trudniej. Życie pozaszkolne upływa mi na poszukiwaniu wrażeń: moje najnowsze miłości to rower szosowy i skałki. Myślę, że wspinanie się to właściwie metafora wszystkiego.